ČLÁNOK
Za presun podniku zo Slovenska firmy po novom zaplatia
3. Január 2018

Presuny majetkov firiem zo Slovenska budú od roku 2018 komplikovanejšie. Novela zákona o dani z príjmov totiž priniesla okrem iného aj zdanenie presunu majetku daňovníka, jeho odchod alebo presun podnikateľskej činnosti. Týka sa iba právnických osôb.

Ustanovenie sa do slovenskej legislatívy dostalo zo smernice Európskej únie. “Ak sa firma rozhodne presunúť výrobný závod mimo územia Slovenska a pokračovať vo výrobe v zahraničí, musí oceniť majetok a záväzky reálnou cenou a rozdiel medzi reálnou hodnotou a daňovou hodnotou zdaniť v čase presunu výrobného závodu do zahraničia,” uviedla daňová partnerka poradenskej spoločnosti Grant Thornton Slovensko Silvia Hallová. Cieľom je podľa nej zdaniť ekonomickú hodnotu všetkých kapitálových ziskov vytvorených na Slovensku v čase odchodu.

Toto zdanenie tak podľa novely nastane v situácií, keď slovenská spoločnosť presúva svoj majetok do zahraničia, ale aj keď zahraničná spoločnosť pôsobiaca na Slovensku presúva majetok zo Slovenska do zahraničia. “Vždy musí ísť o fyzický presun majetku, teda aktív, zo Slovenska do zahraničia. Hoci z právneho hľadiska nejde o predaj majetku, nakoľko ústredie a stála prevádzkareň, medzi ktorými sa majetok presúva sú jednou právnickou osobou a teda osoba vlastníka majetku sa nemení, pre daňové účely ide o fikciu predaja a tento majetok sa na Slovensku zdaní tak, ako keby išlo o jeho predaj,” konštatuje manažérka a daňová poradkyňa zo spoločnosti Deloitte Janka Farkašová.

Ako príklad uviedla presun počítačov slovenskej spoločnosti do svojej pobočky v zahraničí. Základ dane by sa v tomto prípade vypočítal ako rozdiel reálnej hodnoty týchto počítačov v čase presunu a ich daňovej zostatkovej ceny v čase presunu. Na takto vypočítaný základ dane by sa uplatnila sadzba dane vo výške 21 %.

Zdaňovať sa však bude aj presúvanie podnikateľskej činnosti alebo časti podnikateľskej činnosti do zahraničia. V tomto prípade sa pre daňové účely uplatní fikcia predaja podniku alebo predaja časti podniku. V roku 2018 tak bude odchod výrobných spoločností zo Slovenska za lacnejšou pracovnou silou nákladnejší ako doteraz.

Ďalším prípadom uplatnenia nového zdaňovania je presun daňovej rezidencie zo Slovenska do zahraničia. Táto situácia môže nastať, keď daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR, a teda zdaňuje na Slovensku svoje celosvetové príjmy, zmení svoju daňovú rezidenciu a naďalej ich tu už zdaňovať nebude. Okrem presunu majetku sa totiž presúvajú aj záväzky, preto sa rovnako ako v prípade presunu podnikateľskej činnosti uplatní fikcia predaja podniku alebo jeho časti.

KURZY

23. 2. 2018

USD 1,230 0,002
CZK 25,337 0,021
GBP 0,879 0,004
HUF 312,880 0,190
CAD 1,561 0,003

SPOLUPRÁCA