ČLÁNOK




Štát vlani poskytol organizáciám cestovného ruchu dotácie v sume 5 miliónov eur
4. Január 2018

Štát v minulom roku poskytol štyridsiatim organizáciám cestovného ruchu, z toho 35 oblastným a piatim krajským, dotácie v celkovom objeme 5,055 mil. eur. Organizácie cestovného ruchu na západnom Slovensku získali z uvedenej sumy 1,81 mil. eur, na strednom 1,57 mil. eur a na východnom 1,67 mil. eur.

“Zámerom vlády v cestovnom ruchu zostáva zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti, spojené s tvorbou pracovných príležitostí. Prostriedkom k tomuto kroku bude aj podpora destinačného manažmentu cez oblastné organizácie cestovného ruchu a aktívna prezentácia Slovenska,” informovalo agentúru SITA Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV).

Minulý rok bol prvý bez zrušenej Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Ministerstvo začiatkom vlaňajška túto štátnu príspevkovú organizáciu začlenilo priamo do svojich štruktúr so zámerom zefektívniť fungovanie jej agendy. “Slovenská republika sa v roku 2017 prezentovala na 22 medzinárodných (turistických) výstavách a veľtrhoch v zahraničí bez toho, aby bola kvalitná účasť ohrozená. Zároveň napĺňame a postupujeme podľa Stratégie rozvoja cestovného ruchu do roku 2020, ktorú schválila vláda SR 10. júla 2013,” uviedol rezort dopravy.

Schválený rozpočet na podporu cestovného ruchu vlani predstavoval vyše 7,5 mil. eur, z toho dotácie mali dosiahnuť 4,5 mil. eur a výdavky na propagáciu viac ako 3 mil. eur. V tomto roku je na podporu cestovného ruchu vyčlenených 7,65 mil. eur, pričom dotácie by mali tvoriť 5,7 mil. eur a náklady na propagáciu necelé 2 mil. eur.

“Podarilo sa nám zabezpečiť účasť na zahraničných veľtrhoch a výstavách. Organizovali sme cesty pre zahraničných novinárov (press tripy), zahraničných touroperátorov a cestovné kancelárie (infocesty) z hlavných zdrojových trhov a v prípade vzdialených zdrojových trhov spolupracujeme s krajinami V4,” priblížilo MDV. Slovensko má šesť zahraničných turistických zastúpení, je aktívne v medzinárodných organizáciách s týmto zameraním a s niektorými krajinami v tejto oblasti spolupracuje bilaterálne. “Cestovný ruch a jeho propagácia vyžaduje neustále nové idey, k ním patrí napríklad prezentácia cykloturistiky na Slovensku v štátoch V4,” uviedlo ministerstvo dopravy.

Cestovnému ruchu v SR sa v posledných rokoch darí a po rekordnej návštevnosti v roku 2016 záujem o pobyty u nás rástol aj v minulom roku. Za deväť mesiacov vlaňajška bolo v SR ubytovaných 4,2 milióna ľudí, čo znamenalo medziročný nárast o 311 tisíc návštevníkov, resp. o 8,4 %. Domáci aj zahraniční hostia strávili u slovenských poskytovateľov ubytovacích služieb približne dvanásť miliónov nocí a ich pobyt trval v priemere 2,9 noci.

“Cestovnému ruchu sa darí a vzhľadom na aktuálnu situáciu na medzinárodnom trhu a trendy, ktoré momentálne určujú spotrebiteľské správanie dovolenkárov, má Slovensko veľmi dobré predpoklady k ďalšiemu rozvoju cestovného ruchu tak, aby pokračoval rast návštevnosti, a tiež zvyšovanie prínosov pre národné hospodárstvo,” očakáva rezort dopravy.

Vzhľadom na potenciál cestovného ruchu je podľa ministerstva možné vyrovnávať regionálne hospodárske a sociálne rozdiely. Bude však potrebné posilniť rozvoj produktov cestovného ruchu s vysokou pridanou hodnotou a prinášajúcich vyššiu efektivitu vynaložených nákladov. “Ide najmä o voľnočasové aktivity ako vidiecka turistika, zimný a zážitkový cestovný ruch. Väčší dôraz kladieme na podporu rozvoja kúpeľníctva,” dodalo ministerstvo.

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA