ČLÁNOK
Spomalenie tempa ekonomiky pociťujú aj energetici
7. Január 2020

 Spomalenie tempa ekonomiky pociťujú aj energetici. Tento fakt prináša so sebou pokles spotreby energií zo strany zákazníkov a problémy s ich platobnou schopnosťou. Na spomalenie rastu ekonomiky sa tak pripravujú aj slovenskí energetici. „Na tieto možnosti sa pripravujeme vhodnou produktovou stratégiou, s dôrazom na dôsledné riadenie rizík. Zákazníkom ponúkame služby, ktoré im umožňujú inovovať technológie a dosahovať úspory aj v náročnejších obdobiach,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa Stredoslovenskej energetiky Michaela Krivá.

Po rokoch rastu je podľa stredoslovenských energetikov na mieste očakávať spomalenie tempa ekonomiky. „Na druhej strane, toto spomalenie so sebou prináša nové možnosti a príležitosti pre rozšírenie portfólií silnejších energetických spoločností, akvizíciou slabších hráčov,“ myslí si Krivá.

Spomalenie rastu ekonomiky by mohol oddialiť aj štvrtý energetický balíček. Ministerstvo hospodárstva SR už otvorilo diskusiu k implementácii tohto balíčka. „Z nášho pohľadu je kľúčová smernica o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou. Táto smernica definuje nových účastníkov trhu, ako napríklad aktívny odberateľ, agregátor, občianske energetické spoločenstvo, ktorých implementovanie bude mať zásadný dopad na fungovanie energetického trhu,“ podotkla pre agentúru SITA hovorkyňa Západoslovenskej energetiky Michaela Dobošová.

Slovenský energetický trh ovplyvňujú podľa stredoslovenských energetikov viaceré faktory. Napríklad odďaľovanie spustenia nových blokov v jadrovej elektrárni v Mochovciach má podľa Krivej vplyv na rovnováhu výroby a spotreby na slovenskom trhu, čo sa premieta aj do veľkoobchodných cien. „Tu je viditeľná prepojenosť na geopolitické vplyvy, ako je napríklad Brexit a jeho dopad, najmä na ceny povoleniek,“ dodala Krivá. Výrazný vplyv majú podľa energetikov aj obchodné vojny, ktoré hýbu so svetovými cenami komodít a spôsobujú veľkú neistotu ohľadom ďalšieho vývoja. „Na druhej strane je tu rastúca ponuka skvapalneného zemného plynu, ktorá tlačí na pokles cien plynu na kontinente a nepriamo aj na pokles cien elektriny,“ konštatovala Krivá.

Ciele a záväzky OSN a Európskej únie, vrátane Slovenska, v oblasti klimatických zmien a ochrany životného prostredia, zásadne ovplyvnia ďalšie smerovanie európskej, a teda aj slovenskej energetiky, upozorňujú plynári zo Slovenského plynárenského priemyslu (SPP). Pred plynárenstvo to podľa hovorcu SPP Ondreja Šebestu stavia niekoľko významných výziev. „V krátkodobom horizonte je možné pomocou plynu dosiahnuť výrazné zlepšenie v oblasti emisií skleníkových plynov, ale aj kvality ovzdušia, a to najmä pokiaľ ide o nahradenie viac znečisťujúcich zdrojov energie pri výrobe elektriny, tepla, a to tak centrálnej výroby, ako aj individuálnej,“ povedal pre agentúru SITA Šebesta.

Zo strednodobého a dlhodobého hľadiska považujú štátni plynári za kľúčovú podporu inovácií a využívania takzvaných zelených plynových zdrojov energie, vrátane biometánu, respektíve bioplynu, zhodnocovanie odpadov na výrobu energie a taktiež vodíka. „Významnú úlohu môže pri využívaní týchto zelených zdrojov energie zohrať modernizovaná plynárenská infraštruktúra a užšie prepojenie s elektroenergetickým trhom,“ konštatoval Šebesta.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 4. 2020

USD 1,089 0,009
CZK 27,215 0,388
GBP 0,881 0,003
HUF 357,620 7,620
CAD 1,526 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS