ČLÁNOK
Slovensko podľa EK musí riešiť nedostatok pracovníkov v zdravotníctve
20. Máj 2020

Pandémia ochorenia Covid-19 poukázala v prípade Slovenska na väčšiu nutnosť pokračovania riešenia štrukturálnych problémov zdravotného systému. Uviedla to Európska komisia (EK) v rámci odporúčaní pre jednotlivé krajiny, v ktorých poskytla usmernenia pre hospodárske politiky v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Na Slovensku sú podľa EK potrebné dodatočné investície na zvýšenie odolnosti zdravotného systému, na zmiernenie nedostatku pracovníkov v zdravotníctve a na zabezpečenie primeraných dodávok nevyhnutných zdravotníckych tovarov.

SR okrem toho podľa komisie potrebuje efektívnu politiku, ktorá by mohla zredukovať regionálne disparity v dostupnosti lekárov a zabezpečiť prístup k zdravotnej starostlivosti pre celú populáciu. “Modernizácia siete nemocníc a riešenie štrukturálneho podfinancovania štátnych nemocníc je kľúčom k zvýšeniu kvality a nákladovej efektívnosti zdravotných služieb,” uviedla EK v rámci odporúčaní pre Slovensko. Dodala, že sa musí posilniť aj poskytovanie primárnej starostlivosti, aby sa zmenšil tlak na nemocnice a zlepšil manažment chronických ochorení.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

29. 5. 2020

USD 1,114 0,012
CZK 26,921 0,096
GBP 0,901 0,004
HUF 348,730 1,010
CAD 1,528 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS