Autor: ‘SITA’

Istrobanka obhájila pozíciu 3. najlepšej slovenskej banky

Podľa výročného hodnotenia renomovaného britského časopisu Business Central Europe (BCE) obhájila Istrobanka, a.s., Bratislava aj v roku 1997 pozíciu 3. najlepšej slovenskej banky.

14. januára 1997 

PB chce dosiahnúť zisk okolo 70 mil. Sk

K základným cieľom PB v roku 1998 patrí dosiahnutie zisku vo výške 70 mil. Sk, rast primárnych zdrojov, pokročiť v sebestačnosti v medzibankových obchodoch, dobudovať pobočku v Liptovskom Mikuláši a v Bratislave a 20 automatických pôšt na systém on-line.

14. januára 1997 

Základné podmienky pre poskytnutie úverov

K základným podmienkam pre poskytovanie úverov Eximbankou patrí skutočnosť, že z hodnoty financovaného vývozu musí byť prevažná časť tovaru a služieb slovenského pôvodu, pričom vývozca je povinný doložiť túto skutočnosť osvedčením o ich pôvode.

14. januára 1997 

Akciová spoločnosť Smrečina Banská Bystrica je už od konca minulého roka v konkurze.

Vyplynulo to z rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici z 28. novembra 1997, ktoré nadobudlo účinnosť 19. decembra 1997.Príčinou bola absolútna insolventnosť podniku.

8. januára 1997 

Cestné stavby, a.s., Košice stanovila za cieľ dosiahnúť výnosy vo výške 1,2 mld. Sk

V roku 1998 si spoločnosť Cestné stavby, a.s., Košice stanovila za cieľ dosiahnúť výnosy vo výške 1,2 mld. Sk, z toho výnosy zo základnej stavebnej výroby by mali predstavovať 850 mil. Sk.

8. januára 1997 

Tatramat, a.s., Poprad, výrobca elektrických, plynových a kombinovaných ohrievačov vody bude spolupracovať ako dodávateľ súčastí s firmou Whirlpool pri výrobe nového typu práčky, ktorá sa začne v januári 1998.

SITA o tom informoval generálny riaditeľ spoločnosti Ján Miško. Okrem ohrievačov (ročná produkcia 100 tis. kusov) vyrába podnik aj rôzne formy a nástroje pre odlievanie plastových dielcov a kovové dielce.

4. januára 1997 

Kontajnerové prekladisko

V jednom z piatich železnično-dopravných uzlov SR, vo Zvolene, sa buduje kontajnerové prekladisko strategického významu. Bude mať sídlo v areáli drevárskej a.s. Bučina. Na základe dlhodobého splátkového kalendára znížili 80-miliónový záväzok voči dodávateľom drevnej hmoty na súčasných 30 mil. Sk.

31. augusta 1996 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 7. 2021

USD 1,179 0,002
CZK 25,629 0,021
GBP 0,855 0,001
HUF 361,650 2,520
CAD 1,480 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS