Autor: ‘SITA’

Na pondelkovom mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti (MVZ) St. Nicolaus, a.s., Liptovský Mikuláš pripravili akcionári pôdu pre emisiu dlhopisov.

Realizácia emisie je však otázkou budúcnosti. Pre agentúru SITA to povedal predseda predstavenstva Ján Sabol. Podľa jeho slov sa v súčasnosti v dôsledku nízkych úrokových sadzieb na kapitálovom trhu neoplatí investovať.

28. januára 1997 

Istrobanka obhájila pozíciu 3. najlepšej slovenskej banky

Podľa výročného hodnotenia renomovaného britského časopisu Business Central Europe (BCE) obhájila Istrobanka, a.s., Bratislava aj v roku 1997 pozíciu 3. najlepšej slovenskej banky.

14. januára 1997 

PB chce dosiahnúť zisk okolo 70 mil. Sk

K základným cieľom PB v roku 1998 patrí dosiahnutie zisku vo výške 70 mil. Sk, rast primárnych zdrojov, pokročiť v sebestačnosti v medzibankových obchodoch, dobudovať pobočku v Liptovskom Mikuláši a v Bratislave a 20 automatických pôšt na systém on-line.

14. januára 1997 

Základné podmienky pre poskytnutie úverov

K základným podmienkam pre poskytovanie úverov Eximbankou patrí skutočnosť, že z hodnoty financovaného vývozu musí byť prevažná časť tovaru a služieb slovenského pôvodu, pričom vývozca je povinný doložiť túto skutočnosť osvedčením o ich pôvode.

14. januára 1997 

Akciová spoločnosť Smrečina Banská Bystrica je už od konca minulého roka v konkurze.

Vyplynulo to z rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici z 28. novembra 1997, ktoré nadobudlo účinnosť 19. decembra 1997.Príčinou bola absolútna insolventnosť podniku.

8. januára 1997 

Cestné stavby, a.s., Košice stanovila za cieľ dosiahnúť výnosy vo výške 1,2 mld. Sk

V roku 1998 si spoločnosť Cestné stavby, a.s., Košice stanovila za cieľ dosiahnúť výnosy vo výške 1,2 mld. Sk, z toho výnosy zo základnej stavebnej výroby by mali predstavovať 850 mil. Sk.

8. januára 1997 

Tatramat, a.s., Poprad, výrobca elektrických, plynových a kombinovaných ohrievačov vody bude spolupracovať ako dodávateľ súčastí s firmou Whirlpool pri výrobe nového typu práčky, ktorá sa začne v januári 1998.

SITA o tom informoval generálny riaditeľ spoločnosti Ján Miško. Okrem ohrievačov (ročná produkcia 100 tis. kusov) vyrába podnik aj rôzne formy a nástroje pre odlievanie plastových dielcov a kovové dielce.

4. januára 1997 

Kontajnerové prekladisko

V jednom z piatich železnično-dopravných uzlov SR, vo Zvolene, sa buduje kontajnerové prekladisko strategického významu. Bude mať sídlo v areáli drevárskej a.s. Bučina. Na základe dlhodobého splátkového kalendára znížili 80-miliónový záväzok voči dodávateľom drevnej hmoty na súčasných 30 mil. Sk.

31. augusta 1996 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS