ČLÁNOK
Zákon roka je hotový
4. Október 2017

Ministerstvo financií SR (MF SR) dokončilo návrh rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky, ktorý napĺňa ciele programového vyhlásenia vlády a je v súlade s medzinárodnými záväzkami vyplývajúcimi z nášho členstva v eurozóne. Podľa tohto návrhu klesne deficit verejných financií v roku 2018 po prvýkrát pod hranicu 1% na úroveň 0,83% HDP a v ďalších rokoch sa bude ďalej znižovať. Cieľom je dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia najneskôr v roku 2020.

Konsolidácia verejných financií a ich dlhodobá udržateľnosť vyúsťuje do fiškálnych cieľov na ďalšie tri roky. V roku 2018 plánujeme schodok verejných financií na úrovni 0,83%, o rok neskôr 0,1% HDP a v roku 2020 chceme dosiahnuť vyrovnanú bilanciu. Tieto ciele rešpektujú konsolidačné požiadavky Európskej komisie.
Pri dosiahnutí vyššie uvedených cieľov chceme znížiť úroveň dlhu v budúcom roku na najnižšiu úroveň od roku 2012 a to tesne pod hranicu 50% (49,9%). Do roku 2020 sa bude dlh ďalej znižovať až k úrovni okolo 45% HDP.

„Rozpočet počíta aj s prioritami vlády, na ktorých sa dohodli koaliční partneri. Ide napríklad o zvýšenie minimálnej mzdy, podporu v dochádzaní za prácou, zvýšenie príplatkov za nočnú prácu a prácu počas víkendov a sviatkov, umožnenie dobrovoľného vyplácania 13. a 14. platu a ďalšie opatrenia definované v pripravovanej legislatíve“, povedal minister financií Peter Kažimír.

Základom pre vypracovanie rozpočtu bola aktuálna makroekonomické prognóza, ktorá na budúci rok počíta s rastom ekonomiky na úrovni 4,2% HDP. „V rozpočte sme si stanovili ciele, ktoré sú dosiahnuteľné a zároveň potvrdzujú dôveryhodnosť našich verejných financií na ceste k vyrovnanému hospodáreniu“, uviedol P. Kažimír.

Za zrýchlením rastu ekonomiky oproti predchádzajúcemu roku stojí predovšetkým plánované spustenie výroby v automobilových závodoch a s ním spojený rast exportu.
Pozitívne vyhliadky očakáva aj trh práce, kde by mali naďalej vznikať nové pracovné miesta vo všetkých sektoroch, najviac však v priemysle a v službách. Nezamestnanosť bude vďaka tomu aj naďalej klesať na historicky najnižšie úrovne.
„Ešte nikdy nebolo na Slovensku zamestnaných toľko ľudí ako v súčasnosti keď u nás pracuje viac ako 2,3 milióna osôb a vďaka plánovanému spusteniu výroby v automobilovom priemysle môžeme očakávať vznik ďalších pracovných miest“, doplnil P. Kažimír.

Štátny rozpočet bude v budúcom roku hospodáriť s hotovostným schodkom 1 972,9 mil. eur. Celkové príjmy sa rozpočtujú na úrovni 13 982,8 mil. eur a výdavky by mali dosiahnuť 15 955,7 mil. eur.
O návrh rozpočtu verejnej správy bude vláda rokovať 11. októbra, aby mohol byť následne v zákonom stanovenej lehote predložený do Národnej rady SR.

http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=11520

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA