ČLÁNOK
Vzniká Stredoeurópsky technologický inštitút
4. Október 2007

Vzniká Stredoeurópsky technologický inštitút


 


Chceme byť rovnocennými partnermi ostatných európskych inštitúcií. Chceme, aby to nebola len jedna škola, ale aby to bola silnejšia organizácia, aby za ňou bolo viac jednotiek. Bude to podnikateľský subjekt, ktorý bude vyslovene robiť výskum pre priemysel. Chceme pritiahnuť aj partnerov z podnikateľskej sféry,“ hovorí Milan Gregor, predseda správnej rady Slovenského centra produktivity.


 


 


Slovenské centrum produktivity uzavrelo so Strojníckymi fakultami Žilinskej univerzity, Slovenskej technickej univerzity a Technickej univerzity v Košiciach dohodu o strategickej aliancii v oblasti výskumu, vývoja a vzdelávania – strategická aliancia dostala pomenovanie Central European Institute of Technology (CEIT) – Stredoeurópsky technologický inštitút.  Predstavitelia menovaných inštitúcií sa dohodli na vzniku spoločnej aliancie v Číne a spoločný záujem deklarovali v Šanghajskej deklarácii. Podpísali ju Štefan Medvecký, dekan Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity, Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Miroslav Badida, dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a Milan Gregor, predseda správnej rady Slovenského centra produktivity v Žiline.


„V Šanghaji sme sa dohodli, ako to bude fungovať. Stretli sme sa spoločne až v Číne. V Šanghaji sme sa dohodli na zásadách spolupráce. Pretože je to stredoeurópsky projekt, rokovali sme už s vysokými školami v Bialsko-Bialej, vo Wroclawi, či v Ostrave. Tým vznikne stredoeurópska sieť podobných inštitúcií. Chceme byť rovnocennými partnermi ostatných európskych inštitúcií. Chceme, aby to nebola len jedna škola, ale aby to bola silnejšia organizácia, aby za ňou bolo viac jednotiek. Bude to podnikateľský subjekt, ktorý bude vyslovene robiť výskum pre priemysel. Chceme pritiahnuť aj partnerov z podnikateľskej sféry,“ hovorí Milan Gregor, predseda správnej rady Slovenského centra produktivity.


„Hlavným strategickým cieľom aliancie je integrácia vedeckovýskumných aktivít v stredoeurópskom regióne a posilnenie jeho konkurencieschopnosti, založenej na inováciách a znalostnej ekonomike,“ konštatovali iniciátori Šanghajskej deklarácie.


CEIT bude zriadený ako otvorená platforma s priamym prepojením na ERA – European Research Area  (Európsky výskumný priestor) a európske výskumné a technologické inštitúcie.


Vznik CEIT je podľa signatárov Šanghajskej deklarácie „v súlade s rozvojovými trendmi slovenskej spoločnosti do roku 2015 v oblasti spolupráce vo výskume, vývoji a vzdelávaní medzi akademickou komunitou a priemyslom“.


Slovenské centrum produktivity vzniklo v roku 1998 ako národná a otvorená inštitúcia so zameraním na podporu výskumu a aplikácie najnovších poznatkov do praxe v oblasti zvyšovania produktivity, kvality a konkurencieschopnosti.


VLADO BAČIŠIN

KURZY

23. 2. 2018

USD 1,230 0,002
CZK 25,337 0,021
GBP 0,879 0,004
HUF 312,880 0,190
CAD 1,561 0,003

SPOLUPRÁCA