ČLÁNOK


,

Vyššie pokuty putujú do parlamentu
14. Marec 2005

Po tvrdom ataku ministra sociálnych vecí Ľudovíta Kaníka, ale tiež koaličnej ANO zo strany Jirka Malchárka voči sprísneniu postihov za dopravné priestupky sa vláda predsa len dohodla a schválila mierne upravenú novelu zákona o premávke na pozemných komunikáciách. Pôvodne mala vstúpiť do platnosti od prvého marca, no dnes je zrejmé, že sa tak nestane skôr než začiatkom júna, alebo júla. Nový zákon, ktorý zvýši represiu na nedisciplinovaných vodičov musí ešte schváliť NR SR. Vodičov však vyššie pokuty neminú.

Viac priestupkov, viacej pokút

Naša nedisciplinovanosť na cestách nás bude stáť v budúcnosti viac peňazí. Nejde však o plošné zvýšenie finančných sankcií. ” Prísnejší postih sa bude týkať len vymedzeného okruhu porušení pravidiel cestnej premávky, ktoré sú hlavnými príčinami nehodovosti,” hovorí Miroslav Felcan z Policajnej akadémie. Pri priestupkoch voči bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktoré nie sú osobitne vymedzené, sa zvyšuje horná sadzba pokuty z 2 000 na 4 000 korún. Napríklad pri nerešpektovaní príkazových značiek, ohrození chodcov na prechode, ohrození cyklistov, neprispôsobení rýchlosti jazdy stavu vozovky, či nedaní znamenia o smere jazdy a podobne.

Zároveň sa však rozširuje počet osobitne vymedzených závažných priestupkov voči bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Na to doplatia vodiči, ktorý neoprávnene označia svoje vozidlo za vozidlo zdravotne postihnutého alebo parkujú na miestach vyhradených pre zdravotne postihnutých. Tiež tí, ktorí budú viesť vozidlo vyradené z evidencie motorových vozidiel alebo odmietnu poskytnúť v súvislosti s vyšetrovaním dopravného priestupku osobu, ktorej vozidlo požičali. V takýchto prípadoch však musia previnilci počítať s podstatne vyššími sankciami. Napríklad pri parkovaní na mieste pre telesne postihnutých môžete dostať finančnú pokutu až 10 000 korún. Rovnako vám ubudne z rodinného rozpočtu aj v prípade utajovania údajov.

Na druhej strane zákon zmierňuje postihy v prípade ak používate vozidlo, ktoré nespĺňa technické podmienky premávky na pozemných komunikáciách alebo nemá povinnú výbavu. Tu sa maximálna sadzba zmierňuje z 10 000 na 4 000 korún.

Ako prísť o vodičák

Stále však musíte mať na pamäti, že finančný postih je “najmäkším” riešením. Zvlášť od marca budúceho roka, pretože novela zákona rozširuje okruh dôvodov na zadržanie vodičského preukazu. To je pre vodičov najväčší strašiak. Policajti budú môcť využiť toto právo akonáhle v obci prekročíte rýchlosť o viac ako 30 km/h než je povolené a mimo obce o viac 50 km/h. To isté sa vám môže stať v situácii, ak nerešpektujete svetelnú signalizáciu STOP na križovatke, pri prechádzaní železničného priecestia v čase, keď je to zakázané alebo pri predchádzaní, kde to dopravné značenie zakazuje. Ak by ste to neskôr skúšali za volantom aj bez “vodičáku” majte na mysli, že zákon už nebude hovoriť o zadržaní vodičského oprávnenia, ale konkrétne aj o zákaze vedenia motorového vozidla. O to prísnejšie sa bude pristupovať k postihom za ignoranciu zákazu činnosti vedenia motorového vozidla.

Hoci sa maximálna hranica za nevymedzené priestupky zvýšila na dvojnásobok, neznamená to, že v blokovom konaní vám môže byť uložená pokuta vo výške 4 000 korún. “Maximálna hranica blokového konania ostáva nezmenená. “Aj v budúcom roku môžete na ulici zaplatiť maximálne 2000 korún. Všetky vyššie postihy už musia byť riešené formou správneho konania. O výške pokuty rozhoduje policajt na základe sadzobníka pokút. Policajt sa ho však nemusí striktne držať. Pokuty v sadzobníku sú len odporúčacie,” hovorí Bohuš Chohlík, zástupca riaditeľa dopravnej polície Policajného zboru SR.

Návrat k bodovému systému

Polícia sa mieni po dlhšom čase opäť vrátiť k bodovému systému. Tí vodiči, ktorí sa dopustia počas jedného roka piatich a viac dopravných priestupkov budú musieť povinné absolvovať skúšku z odbornej spôsobilosti. Skúška bude zhodná s rozsahom bežným pre žiadateľov o nové vodičské oprávnenie. V prípade opätovného vrátenia “vodičáku” sa začne opäť počítať päť spáchaných priestupkov.

Nový zákon má pristrihnúť krídelká aj mnohým špekulantom. Často sa totiž stávalo, že majitelia, či prevádzkovatelia vozidiel uviedli, že v čase spáchania dopravného priestupku nesedeli za volantom, a nevedia kto to bol, alebo odmietli uviesť osobné údaje. Preto novela zavádza povinné vedenie evidencie o užívaní vozidla, čím zodpovednosť v prípadne zahmlievania okolností prenáša aj na držiteľa vozidla. “Z tohoto kroku budú mať nepochybne úžitok aj poisťovne” hovorí Felcan.

Ako zistíte, že novela zákona je už v platnosti. Veľmi jednoducho. Na cestách ju totiž privítame povinným celoročným svietením. V povinnej výbave naviac pribudnú reflexné bundy, ktoré sú bežné aj v ostatných európskych krajinách. Pre Slovensko však bude platiť polročné prechodné obdobie, takže prvú pokutu za reflexnú vestu budete môcť dostať až 1.1. 2006.

Čo prinesú novely zákona o premávke na pozemných komunikáciách a priestupkového zákona

- povinnosť celoročného svietenia

- povinnosť zahrnúť do výbavy vozidla reflexnú vestu

- zvyšuje hornú hranicu pokút za priestupky voči bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktoré nie sú osobitne vymedzené priestupkovým zákonom z 2000 na 4 000 Sk

- zvyšuje počet taxatívne určených priestupkov voči bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

- zvyšuje počet dôvodov na zadržanie vodičského preukazu

- zavádza ročnú registráciu počtu dopravných priestupkov jednotlivých vodičov

- zavádza povinnosť vedenia evidencie o užívaní vozidla pre účely konania o priestupku

- -určuje, že osobou oprávnenou vykonávať skúšky z odbornej spôsobilosti vodičov môže byť len príslušník služby dopravnej polície

- deti do 15 rokov na kolieskových korčuliach budú povinné používať ochrannú prilbu na hlave, chrániče na zápästia, lakte a kolená.

- obmedzuje najvyššiu rýchlosť, ktorou môžu jazdiť vodiči autobusu na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá, z terajších 110 na 100 km/h.

Príčiny dopravných nehôd

( I.-XI. 2004)

36,2% Nesprávny spôsob jazdy (nedodržiavanie bezpečnej vzdialenosti, jazda v protismere..)

17,86% Neprimeraná rýchlosť

32,2% Nedodržanie základných povinností (telefonovanie za volantom ….)

11,2% Nedanie prednosti v jazde

2,4% Nesprávne predchádzanie

4,45% Alkohol

0,1% Technická závada

Mestskí policajti prídu o niektoré právomoci

Hoci štátni a obecní policajti často spolupracujú, nadšenie obecných polícií riešiť dopravné priestupky, najmä tie v dynamickej doprave, nie je na policajnom prezídiu všetkým po chuti, ” Myslíme si, že obecná polícia by sa mala venovať ochrane verejného poriadku a nie meraniu maximálnej rýchlosti. Takéto konanie je v rozpore so zameraním obecnej polície.” povedal na túto tému Bohuš Chochlík, riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia policajného zboru SR. Preto sa v rámci pripomienkového konania k novele zákona o premávke na pozemných komunikáciách, ale aj zákona o obecnej polícii, zasadzovalo prezídium o presnú špecifikáciu tých dopravných priestupkov, ktoré by ostali naďalej v kompetencii obecných polícii, pričom by z nich bolo vyňaté práve meranie rýchlosti. Takže nie je vylúčené, že sa radarová technika stane od júla, kedy má zákon nadobudnúť účinnosť, prebytočnou výbavou mestských policajtov. Podľa zdroja z prostredia prezídia policajného zboru, ktorý si neželel byť menovaný, nie je táto téma na polícii práve populárna. “Ak to prejde parlamentom, bude asi ťažké vysvetľovať státisícové investície niektorých obecných polícií do obávaných “Ramerov”. Čiastočne by sa však mohli obraňovať tým, že tieto finančné prostriedky sa mohli vrátiť z vyberania pokút, pretože na rozdiel od dopravnej polície, kde pokuty putujú do štátneho rozpočtu, obecný policajti vyberajú do vlastnej kasy.

Ale pozor, netešte sa. Obecní policajti zďaleka neprídu o všetky páky na nedisciplinovaných vodičov. Novelizovaný zákon o obecnej polícii síce už nebude obsahovať paragraf o ukladaní pokút za priestupky proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, ale ako povedal Vladimír Gemela, zástupca hovorcu policajného prezídia, “pôjde len o presun tejto kompetencie zo zákona o obecnej polície do zákona o priestupkoch, tak ako je to aj v prípade ostatných priestupkov.”

Za čo vás môže pokutovať mestská polícia

-môže uložiť blokovú pokutu za priestupky podľa zákona o priestupkoch

-za priestupky voči bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

-za prekročenie povolenej rýchlosti v obci na ceste v správe obce a v úseku na ktorom je rýchlosť obmedzená dopravným značením

- nemôže vás pokutovať a zisťovať prítomnosť alkoholu, môže vás však v takomto prípade zastaviť a privolať dopravnú políciu.

Viacej nehôd, menej mŕtvych

Novela zákona o premávke na pozemných komunikáciách a priestupkového zákona bude mať v parlamente sťaženú pozíciu. Nielen z dôvodu koaličných rozporov ale aj skutočnosti, že vlani boli následky dopravných nehôd o niečo miernejšie než po minulé roky. Nehodovosť síce stúpla keď celkový počet nehôd dosiahol rekordných 61 200 prípadov, no na cestách zahynulo až o 42 ľudí menej. Čierna štatistika klesla z 645 na 603 prípadov, čo je najmenej za posledných jedenásť rokov. To môže vyvolať polemiku na tému, či má zvýšená represia vlastne opodstatnenie. Tí, ktorí sledujú vývoj v Európskej únii však vedia, že cieľom európskej dopravnej politiky je mimo iného znížiť počet usmrtených z dôvodu dopravných nehôd do roku 2010 o 50 percent, teda na polovicu. To si bude istotne vyžadovať nielen veľký podiel prevencie a zvyšovania bezpečnostných parametrov áut, ale i represívnych opatrení.

Vývoj nehodovosti na slovenských cestách

1999 – 55 683

2000 – 50 932

2001 – 57 258

2002 – 57 060

2003 – 60 300

2004 – 61 228 (+ 924)

Počet usmrtených

1999 – 647

2000 – 628

2001 – 614

2002 – 610

2003 – 643

2004 – 603 (-42)

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA