ČLÁNOK
V Žiari n/Hronom rozbiehajú projekt odborného vzdelávania
1. Apríl 2008

V Žiari n/Hronom rozbiehajú projekt odborného vzdelávania

Rozhodnutie župných poslancov otvorilo dvere unikátu v podmienkach Slovenska, keď zodpovednosť za chod strednej odbornej školy preberá právny subjekt, ktorého členmi sú mesto, samosprávny kraj, univerzita a priemyselné podniky
 
V Žiari nad Hronom rozbiehajú jedinečný projekt, ktorý má riešiť problém s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov v priemysle a zvyšovať úroveň stredného odborného vzdelávania. Tamojšia Združená stredná škola prechádza do zriaďovateľskej pôsobnosti združenia právnických osôb InTech, ktoré založila 13. februára žiarska mestská samospráva s Banskobystrickým samosprávnym krajom, Technickou univerzitou Košice a spoločnosťami žiarskeho priemyselného parku – ZSNP, ŽHS, Remeslo Strojal, Sapa Profily, Fagor, Slovalco, Nemak. Medzi úlohy združenia patrí aj systematická práca na vytváraní kvalitných podmienok pre odborné vzdelávanie určené pre odvetvia hutníckeho priemyslu a spracovania kovov. Prechod Združenej strednej školy v Žiari nad Hronom do pôsobnosti združenia InTech od začiatku nasledujúceho školského roka schválili banskobystrickí župní poslanci 14. februára.
Podľa viceprimátora Žiaru nad Hronom a autora projektu Romana Zaťka rozhodnutie župných poslancov otvorilo dvere unikátu v podmienkach Slovenska, keď zodpovednosť za chod strednej odbornej školy preberá právny subjekt, ktorého členmi sú mesto, samosprávny kraj, univerzita a priemyselné podniky. “V praxi to bude znamenať, že na vzdelávacom procese sa budú podieľať aj priemyselné spoločnosti, ktoré tu sídlia a ktoré majú eminentný záujem, aby sa v Žiari vychovávali kvalitní ľudia,” uviedol Zaťko. V súčinnosti s priemyselnými podnikmi sa podľa neho podarí odstrániť najväčší problém štátnych škôl, ktorým je nedostatok finančných prostriedkov na udržanie kroku s vývojom strojov a nových technológií priemyselnej praxe, na ktorých by mala byť zabezpečovaná odborná príprava ich študentov. “Infraštruktúra pre vzdelávanie v praxi bude naozaj infraštruktúrou modernou, študenti budú mať možnosť oboznamovať sa s novými strojmi aj s firemnou kultúrou. Chceme aj to, aby InTech bol garantom zamestnania absolventa v priemyselnej zóne v Žiari nad Hronom. To znamená, že absolventi budú mať isté zamestnanie,” dodal Zaťko.
 

KURZY

16. 2. 2018

USD 1,246 0,003
CZK 25,340 0,030
GBP 0,888 0,001
HUF 311,280 0,400
CAD 1,559 0,002

SPOLUPRÁCA