ČLÁNOK
Upozornenie: ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A.
24. Júl 2017

Národná banka Slovenska upozorňuje na činnosť spoločnosti ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A., so sídlom na Kapverdských ostrovoch. Spoločnosť ponúka investičné produkty bez splnenia legislatívnych povinností Slovenskej republiky a nedisponuje žiadnym povolením na činnosť.

Spoločnosť Atlantic Global Asset Management ponúka vysokú návratnosť investícií prostredníctvom internetovej platformy s prísľubom vysokej miery zhodnotenia a efektívneho riadenia rizík. Spoločnosť ponúka svoje služby prostredníctvom oficiálneho webového sídla https://atlanticgam.es/, na ktorom sa prezentuje spoluprácou s viacerými partnermi, napr. Perfect Money, OKPAY, Bitcoin. Hlavným marketingovým partnerom je spoločnosť Questra World pôsobiaca aj pod názvami Questra Holdings alebo Questra.

Národná banka Slovenska, ako inštitúcia oprávnená udeľovať povolenia podľa zákonov, ktoré regulujú finančný trh, upozorňuje, že spoločnosť Atlantic Global Asset Management nemá povolenie, ktoré by ju oprávňovalo podnikať v Slovenskej republike vykonávaním činnosti podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyššie uvedená spoločnosť takisto nemá povolenie, ktoré by ju oprávňovalo podnikať v Slovenskej republike vykonávaním činnosti podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasne Národná banka Slovenska uvedenú spoločnosť neeviduje ani ako poskytovateľa investičných služieb na základe jednotného európskeho povolenia.

Podnikateľská činnosť spoločnosti Atlantic Global Asset Management nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska a finančné prostriedky investované do aktivít spoločnosti Atlantic Global Asset Management nie sú kryté Garančným fondom investícií podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách.

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA