Autor: ‘Zdenek Lukas’

Aktuálny stav pôdohospodárstva v transformujúcich sa krajinách

Ekonomické reformy v postkomunistických krajinách prebiehajú v posledných desiatich rokoch. Pôdohospodársky sektor v tých krajinách zohráva stále významnú úlohu, jeho podiel na hrubom domácom produkte i na zamestnanosti je vyšší ako v krajinách Európskej

7. Marec 2002 

K argentínskemu pádu významnou mierou prispel koristnícky prístup politicko-hospodárskych elít

Ešte stále má Argentína najširšiu strednú vrstvu zo všetkých latinskoamerických krajín.

10. Január 2002 

KURZY

19. 1. 2018

USD 1,226 0,002
CZK 25,433 0,068
GBP 0,884 0,002
HUF 309,200 0,690
CAD 1,525 0,002

SPOLUPRÁCA