Autor: ‘Vladimír Vaník’

Trhové oceňovanie cenných papierov

Vo väčšine slovenských bánk, hlavne v bankách so zahraničnou účasťou, sa normou IAS 39 zaoberajú, zvyčajne ale iba pre účely reportovania údajov do centrál svojich zahraničných materských bánk a neúčtujú podľa IAS 39

6. Jún 2001 

KURZY

15. 1. 2018

USD 1,228 0,014
CZK 25,531 0,010
GBP 0,890 0,001
HUF 308,900 0,160
CAD 1,526 0,007

SPOLUPRÁCA