Autor: ‘Vitárius Ľudovít’

JEREMIE, možnosť spolufinancovania inovatívnych podnikov

JEREMIE (Joint European Rescources for Micro and Medium Enterprises – Spoločné európske zdroje pre malé a stredné podniky)

27. Október 2010 

KURZY

15. 1. 2018

USD 1,228 0,014
CZK 25,531 0,010
GBP 0,890 0,001
HUF 308,900 0,160
CAD 1,526 0,007

SPOLUPRÁCA