Autor: ‘Šujan Rudolf’

Ochrana vkladov v bankách na Slovensku sa koncom roka 2010 mení

V prípade neschopnosti banky vyplácať vklady Fond ochrany vkladov poskytne v súhrne jednému vkladateľovi v tejto banke náhradu vo výške nedostupného vkladu, najviac však vo výške 100 000 eur.

31. December 2010 

FOV bilancuje svoju činnosť v roku 2009, legislatívne zmeny v roku 2010

FOV bol v roku 2009, a aj v súčasností naďalej je, účastníkom ešte troch konkurzných konaní z titulu vyplácania náhrad v rokoch 2000-2004
Pre FOV a systém ochrany vkladov na Slovensku bol rok 2009 významný aj v legislatívnej oblasti.

15. Marec 2010 

Ochrana vkladov

Upozornenie na informačnú povinnosť právnických osôb (obchodných spoločností)

11. Marec 2009 

Ochrana vkladov na Slovensku

Prezident Ivan Gašparovič podpísal novelu zákona o ochrane vkladov.
Zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, t.j. dňom 1.11.2008.

5. November 2008 

Zvýšia sa garancie vkladov v slovenských bankách ?

Spýtali sme sa pána Rudolfa Šujana,
predsedu Prezídia Fondu ochrany vkladov

6. Október 2008 

KURZY

16. 1. 2018

USD 1,223 0,005
CZK 25,516 0,015
GBP 0,889 0,002
HUF 308,750 0,150
CAD 1,519 0,007

SPOLUPRÁCA