Autor: ‘Slovenská banková asociácia’

Hospodárenie sektora – jún 2017

Čistý zisk sektora za prvý polrok 2017 dosiahol úroveň 350,206 mil. EUR a medziročne klesol o 17,8 % (-76 mil. EUR).

2. Október 2017 ,

Hospodárenie bankového sektora

Jún 2014

31. Júl 2014 

Zákon zhorší konkurenčné prostredie pri hypotékach pre mladých

SBA bude požadovať, aby parlament ponechal súčasnú právnu úpravu

22. Február 2013 

Hospodárenie bankového sektora 2012

Podľa predbežných neauditovaných výsledkov NBS čistý zisk bánk v minulom roku klesol o viac ako 27 % na 488 mil. EUR.

1. Február 2013 

HSBC ukončila činnosť na Slovensku 08.10.2012

HSBC, plc. pobočka zahraničnej banky oznámila SBA, že dňom 30. 9. 2012 na základe strategického rozhodnutia vedenia spoločnosti ukončila svoje aktivity na území Slovenksej republiky. Banka v tejto súvisloti požiadala o ukončenia členstva v SBA. Od 1. 10. sa počet členov SBA znížil na 29 celkovo, resp. 27 členov z bankovou licenciou.

8. Október 2012 

(Ne)primeranosť bankového odvodu

V roku 2013 bude mať Slovensko jednoznačne najvyššie zaťaženie bankového sektora v rámci EÚ

3. Júl 2012 

Zisk sektora z hlavných bankových činností ostal na úrovni roku 2010

Analýzy a štatistika
Predbežné výsledky

2. Február 2012 

Bankový sektor v 3. štvrťroku 2011

Čistý zisk sektora ku koncu septembra dosiahol hodnotu 591 mil. EUR a medziročne stúpol o 54%

5. November 2011 

Stanovisko SBA k návrhu o bankových odvodoch

Zavedenie extra dane pre bankový sektor chápe SBA ako populistický krok, ktorý je namierený aj proti klientom bánk.

18. Február 2011 

Až 11 bánk sa zapojí do programu štátnej pomoci pri splácaní úverov na bývanie

Do programu pomoci klientom bánk, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy, sa spolu so Slovenskou konsolidačnou, a.s. od januára 2010 zapojí až 11 členských bánk Slovenskej bankovej asociácie.

3. December 2009 

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA