Autor: ‘SAMP’

PROJEKT “Analýza odvetvových štandardov pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva”

Hlavným cieľom projektu je analyzovanie dát účtovnej závierky v sústave jednoduchého účtovníctva, zmapovanie ekonomického prostredia v SR na základe výsledkov hospodárenia, no najmä vypracovanie metodiky na hodnotenie odvetvových štandardov (odvetvový benchmark).

10. November 2017 

KURZY

24. 11. 2017

USD 1,188 0,003
CZK 25,413 0,049
GBP 0,891 0,001
HUF 311,830 1,220
CAD 1,509 0,007

SPOLUPRÁCA