Autor: ‘red’

2% z dane pre PROFINI n.o.

V roku 2015 je PROFINI prijímateľom 2 % z daní za rok 2014

29. Január 2015 

Dátová revolúcia v Európe

Európskym parlamentom bola schválená aktualizácia európskej smernice, ktorá sprístupní štátne dáta v otvorených formátoch.

18. Jún 2013 

2 % z dane pre PROFINI

PROFINI je aj v roku 2013 prijímateľom 2% z dane

25. Február 2013 

2 percentá z dane pre PROFINI n.o.

PROFINI n.o. je aj v roku 2012 prijímateľom 2% z daní zaplatených v roku 2011

19. Marec 2012 

25. škola štatistiky EKOMSTAT 2011

Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi

6. Jún 2011 

Pohľady na ekonomiku Slovenska 2011

Cieľom konferencie v tomto roku bolo prezentovanie výsledkov aktuálnych prognóz vývoja HDP a plnenia tretej priority stratégie EUROPA 2020 – inkluzívneho rastu na Slovensku.

14. Apríl 2011 

2 percentá z dane – PROFINI n.o.

Budeme radi, keď aj v tomto roku podporíte  činnosť neziskovej organizácie PROFINI n.o.formou poukázania sumy  2% z vašich daní. Aj vďaka takto získaným prostriedkom v uplynulom roku, PROFINI n. o. pokračuje vo vydávaní internetových ekonomických novín Profini. Pre zamestnancov, ktorí požiadali zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane, je tlačivo Vyhlásenia pripravené tu.Potvrdenie o zaplatení dane vydá [...]

1. Február 2011 

MEDISSIMO – spoľahlivý partner v nadštandardnej starostlivosti o vaše zdravie

MEDISSIMO je vybavené špičkovými diagnostickými a terapeutickými technológiami a robustným informačným systémom. Presnosť, bezpečnosť a rýchlosť spracovania informácie zvyšuje elektronická zdravotná dokumentácia (e-karta) a najmodernejší zobrazovací a komunikačný systém (PACS) – Profini prináša exkluzívny rozhovor s MUDr. Etelou Janekovou, obchodnou riaditeľkou súkromného zdravotníckeho komplexu MEDISSIMO

30. December 2008 

Udržateľný systém dôchodkového zabezpečenia – dlhodobá úloha slovenskej spoločnosti

Dôchodkové systémy je nutné vnímať v širšom kontexte. Nie je to iba finančný nástroj na úhradu nemožnosti príjmu v dôsledku staroby. Ak nechceme iba rozprávať o udržateľnosti systému dôchodkového zabezpečenia v dlhodobom horizonte, tak kultúra úcty k starším ľuďom sa musí stať súčasťou kultúry národa, ako civilizačného posolstva ľudstva, zdôraznil vo svojom vystúpení na seminári ASA Robert Fico, premiér vlády SR

14. Apríl 2008 

Udržateľný systém dôchodkového zabezpečenia – dlhodobá úloha slovenskej spoločnosti

Dôchodkové systémy je nutné vnímať v širšom kontexte. Nie je to iba finančný nástroj na úhradu nemožnosti príjmu v dôsledku staroby. Ak nechceme iba rozprávať o udržateľnosti systému dôchodkového zabezpečenia v dlhodobom horizonte, tak kultúra úcty k starším ľuďom sa musí stať súčasťou kultúry národa, ako civilizačného posolstva ľudstva, zdôraznil vo svojom vystúpení na seminári ASA Robert Fico, premiér vlády SR

11. Apríl 2008 

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA