Autor: ‘Radvanský Marek’

Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2009 – 2013

Rok po vypuknutí finančnej krízy a následnej recesie svetových ekonomík je náročné prognózovať ich budúci vývoj. O to zložitejšie je prognózovanie budúceho vývoja takej malej a vysoko otvorenej ekonomiky, akou je Slovensko.

12. Február 2010 

Prognóza vývoja ekonomiky SR na roky 2009 – 2015

Prognózovanie budúceho vývoja ekonomiky SR je výrazne poznačené súčasným vývojom globálnej hospodárskej krízy. Od októbra 2008 sa prognostické tímy pravidelne zaoberajú prehodnocovaním svojich prognóz a to spravidla smerom k nižším rastom či dokonca poklesom výkonnosti.

18. Apríl 2009 , ,

Odhad dopadu výpadku plynu

Výpadky plynu sú na Slovensku obnovované v plnej miere po 13 dňoch. Tento výpadok môže podľa našich odhadov predstavovať zníženie rastu HDP o 0,6 – 0,7 percentuálneho bodu oproti pôvodným prognózam, čo predstavuje 430-500 miliónov Eur (13-15 mld. Sk). Denná strata je v tomto prípade odhadnutá na 33-38 mil. Eur, teda 1-1,15 mld. Sk.V prípade [...]

28. Január 2009 

KURZY

18. 1. 2018

USD 1,224 0,003
CZK 25,365 0,082
GBP 0,882 0,004
HUF 308,510 0,260
CAD 1,523 0,004

SPOLUPRÁCA