Autor: ‘Rada pre rozpočtovú zodpovednosť’

Koniec rovnej dane na Slovensku

Hodnotenie dopadov daňovo-odvodového balíčka z roku 2013

20. Október 2015 

Fiškálna elita v Bratislave

Pre ekonómov (ale ľahkou formou)

1. Október 2015 

Hodnotenie strednodobých rozpočtových cieľov na roky 2016 až 2018

Vrchná hranica dlhu podľa maastrischtských kritérií na úrovni 60 % hrubého domáceho produktu podľa analýzy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) nie je pre slovenské verejné financie úplne bezpečná. V zlých časoch môže znamenať riziko bankrotu až na úrovni 40 %.

18. Máj 2015 

Bezpečná úroveň dlhu

Žiadna pevne stanovená bezpečná úroveň dlhu neexistuje

11. Máj 2015 ,

Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií

V roku 2014, na rozdiel od predchádzajúcich dvoch rokov, došlo k zhoršeniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

30. Apríl 2015 

Vedci a alchymisti

Vedci a alchymisti

3. November 2014 ,

Hodnotenie plnenia pravidla o vyrovnanom rozpočte za rok 2013

Podľa odhadu RRZ dosiahol štrukturálny deficit verejnej správy v roku 2013 úroveň 3,0 % HDP a medziročne sa zlepšil o 1,9 % HDP

15. Júl 2014 

Dobrý, zlý a škaredý

Diskusná štúdia s názvom Dobrý, zlý a škaredý sa pokúsila o vyhodnotenie v prípade nového európskeho fiškálneho rámca.

14. Júl 2014 

Ako ďaleko je vyrovnaný rozpočet?

Hlavným cieľom verejných financií by mala byť dlhodobá udržateľnosť, aby sa nepresúvali neúmerné finančné bremená na ďalšie generácie.

19. Marec 2014 

Potenciál slovenskej ekonomiky

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hľadá najlepší spôsob, ako určiť výšku potenciálneho produktu pre potrebu určovania štrukturálneho deficitu.

12. Marec 2014 

KURZY

16. 2. 2018

USD 1,246 0,003
CZK 25,340 0,030
GBP 0,888 0,001
HUF 311,280 0,400
CAD 1,559 0,002

SPOLUPRÁCA