Autor: ‘Pavelka Ľuboš’

Manažment krátkodobých obchodných pohľadávok a ich financovanie formou faktoringu

Faktoring predstavuje priebežné odkupovanie obchodných pohľadávok
s lehotou splatnosti minimálne 14 a maximálne 180 dní

8. Marec 2009 

KURZY

16. 1. 2018

USD 1,223 0,005
CZK 25,516 0,015
GBP 0,889 0,002
HUF 308,750 0,150
CAD 1,519 0,007

SPOLUPRÁCA