Autor: ‘Němeček Milan’

Riadenie kvality a spoľahlivosti produktov

Aplikácia štatistických postupov v priebehu riadenia spoľahlivosti

8. Júl 2010 

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA