Autor: ‘Národná banka Slovenska’

Zahraničná zadlženosť SR k 31. októbru 2008

Celkový hrubý zahraničný dlh ku koncu októbra 2008 dosiahol 48,6 mld. USD, resp. 37,3 mld. EUR. Celkový dlhodobý zahraničný dlh v októbri klesol o 2,4 mld. USD, pri poklese celkového krátkodobého zahraničného dlhu o 2,0 mld. USD. Na medzimesačnom poklese zahraničného dlhu SR sa výraznou mierou podieľal vývoj krížového kurzu EUR/USD.    V celkovom dlhodobom zahraničnom [...]

28. Január 2009 

Oznámenie o rozhodnutí BR NBS o určenej výške úrokových sadzieb NBS

Banková rada NBS rozhodla o zmene úrokových sadzieb

29. Október 2008 

Situačná správa o menovom vývoji v SR za september 2008

Celkové zhrnutie

29. Október 2008 

Zahraničná zadlženosť SR k 31. júlu 2008

Hrubá zahraničná zadlženosť Celkový hrubý zahraničný dlh ku koncu júla 2008 dosiahol 57,0 mld. USD, resp. 36,5 mld. EUR. Celkový dlhodobý zahraničný dlh v júli vzrástol o 0,2 mld. USD, pri náraste celkového krátkodobého zahraničného dlhu o 0,7 mld. USD. V celkovom krátkodobom zahraničnom dlhu v júli krátkodobé zahraničné záväzky komerčných bánk medzimesačne vzrástli o [...]

29. Október 2008 

Stanovisko Národnej banky Slovenska k situácii v Dexia banke Slovensko, a.s.

Zástupcovia Dexia Kommunalkredit, hlavného akcionára Dexia banky Slovensko (DBS), a.s. informovali Národnú banku Slovenska (NBS) o situácii, ktorá vznikla pri obchodovaní pre klientov banky. NBS aktívne spolupracuje s akcionármi banky aj s bankou samotnou pri riešení vzniknutej situácie. Zástupcovia akcionára banky Dexia Kommunalkredit Bank Národnú banku Slovensku informovali o postupe pri riešení vzniknutej situácie, ktorým [...]

28. Október 2008 

Stanovisko k vývoju inflácie

(Vývoj spotrebiteľských cien v septembri 2008)

15. Október 2008 

Hospodársky výsledok NBS k 30. septembru 2008

K 30. septembru 2008 Národná banka Slovenska
vykázala stratu vo výške 3,1 mld. Sk

14. Október 2008 

Vývoj hypotekárnych úverov za bankový sektor SR v roku 2008 – august

Tabuľky

13. Október 2008 

Oficiálne vyjadrenie CEBS-u k súčasnej krízovej situácii

Výbor európskych bankových dohľadov (CEBS) vydal svoje oficiálne vyjadrenie k súčasnej krízovej situácii.

24. September 2008 

KURZY

16. 2. 2018

USD 1,246 0,003
CZK 25,340 0,030
GBP 0,888 0,001
HUF 311,280 0,400
CAD 1,559 0,002

SPOLUPRÁCA