Autor: ‘Miroslav Galamboš’

Profini prináša rozhovor s viceprezidentom SAF Miroslavom Galambošom na margo veľmi užitočného brainstormingu

Pod záštitou predsedu Parlamentného výboru pre financie, rozpočet a menu a v úzkej spolupráci s Ministerstvom financií sa podarilo zabezpečiť účasť absolútnej špičky odborníkov, ktorí sa zúčastňujú procesu prípravy a schvaľovania zákonov v oblasti účtovnej a daňovej legislatívy

23. Júl 2008 ,

Aktuálnym problémom daňovej legislatívy je novela zákona o DPH

Prioritou SAF je jednoznačnosť a racionálnosť uplatňovania ekonomických zákonov

12. Október 2004 

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA