Autor: ‘Ministerstvo financií SR’

Štátny rozpočet v marci so schodkom 878 mil. eur

Výdavky štátneho rozpočtu boli ku koncu marca 2016 medziročne nižšie až o 223,1 mil. eur, čo predstavuje -5,9 %

1. Apríl 2016 

Štát vlani hospodáril o viac ako miliardu lepšie než plánoval

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 zlepšenie hospodárenia o viac ako miliardu eur

4. Január 2016 

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017

Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 na rokovanie vlády

16. August 2014 

Príjmy štátneho rozpočtu boli vyššie o viac ako 182 mil. eur

Schodok štátneho rozpočtu bol po siedmich mesiacoch medziročne vyšší o takmer tretinu.

1. August 2014 

MF SR prichádza s opatreniami na zníženie byrokracie a proti daňovým podvodom

Ministerstvo financií SR predložilo do pripomienkového konania balík 10 zákonov z oblasti daní a účtovníctva.

29. Máj 2013 

Hospodárenie štátu sa zlepšilo o 90 miliónov eur

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu septembra schodok vo výške 2 585,6 mil. eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom predstavuje zníženie schodku o takmer 90 miliónov.

1. Október 2012 

Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu

Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len „OP“) Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR“), OP INTERACT II, OP Cezhraničná spolupráca SR-ČR a OP Rybné hospodárstvo v rámci II. programového obdobia 2007 – 2013. Vzhľadom na postupné ukončovanie I. programového obdobia 2004 – 2006 obsahuje materiál aj stručnú informáciu [...]

9. August 2012 

Štát na sebe výrazne šetrí

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna schodok vo výške 2 325,8 mil. eur

1. August 2012 

Ako dosiahnuť a udržať vyrovnaný rozpočet

Vďaka úspešnému boju proti daňovým únikom, efektívnejšej štátnej správe a úsporám vo verejnom obstarávaní štátny rozpočet skončil v pluse. Takémuto titulku v novinách by sa iste potešil nejeden ekonóm, politik a pri kvalitných verejných službách určite aj väčšina ľudí. Možností, ako v strednodobom horizonte dospieť k vyrovnanému rozpočtu, je viacero. Okrem dosiahnutia tohto cieľa je dôležitá [...]

3. Júl 2012 

25. zasadnutie výboru pre makroekonomické prognózy (október 2011)

Ekonomika v budúcom roku výraznejšie spomalí a podľa prvých prepočtov spôsobí fiskálny výpadok do 500m eur

5. December 2011 

KURZY

16. 1. 2018

USD 1,223 0,005
CZK 25,516 0,015
GBP 0,889 0,002
HUF 308,750 0,150
CAD 1,519 0,007

SPOLUPRÁCA