Autor: ‘Miloslav Hoschek’

SEPA – nové európske výzvy platobného styku

Single Euro Payment Area je oblasť, v ktorej budú môcť spotrebitelia, podniky a ďalšie hospodárske subjekty realizovať a prijímať platby v eurách, či už v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami, za rovnakých podmienok, práv a povinností a bez ohľadu kde sa nachádzajú

25. Jún 2008 

KURZY

15. 1. 2018

USD 1,228 0,014
CZK 25,531 0,010
GBP 0,890 0,001
HUF 308,900 0,160
CAD 1,526 0,007

SPOLUPRÁCA