Autor: ‘Martin Thomay’

Príbeh dôchodkovej reformy

Vlaňajšok ukázal, že aj rozsiahlu reformu s mimoriadnym významom pre budúci vývoj možno pripraviť a schváliť pomerne rýchlo. Nebyť prezidentovho veta, takmer celá príprava dôchodkovej reformy by prebehla v rámci roku

21. Január 2004 ,

Dvakrát meraj a raz rež

Riziká a problémy návrhu dôchodkovej reformy

29. Máj 2003 ,

Nezávislý podlad na reformu

Hodnotenie návrhu Koncepcie reformy dôchodkového zabezpecenia v SR

30. Apríl 2003 ,

Tažké casy liberálnych reforiem

Myšlienka zrušenia výnimiek nie je zlucitelná s princípmi liberálne chápanej spravodlivosti

26. Apríl 2003 ,

Môžeme si dovolit experimentovat s penzijným systémom?

Dôchodková reforma by napríklad mala odstránit hrozbu kolapsu priebežného financovania a odklonit penzijný systém od solidárnosti k osobnej zodpovednosti. Návrh tejto reformy však obsahuje aj vážne riziká a nezodpovedané otázky

16. Marec 2003 ,

KURZY

19. 1. 2018

USD 1,226 0,002
CZK 25,433 0,068
GBP 0,884 0,002
HUF 309,200 0,690
CAD 1,525 0,002

SPOLUPRÁCA