Autor: ‘Lucia Pániková’

Nová metodika prepočtu HDP a jeho agregátov

Tejto problematike sa bude venovať sumarizačno-replikačný seminár, ktorý sa uskutoční 10. apríla

5. Apríl 2008 

Flash odhad odráža vnímanie ekonomickej reality

Rozdiel medzi odhadom a definitívnym číslom spočíva v metodike výpočtu. Kým definitívne číslo tempa rastu HDP vzniká „spočítaním“ všetkých zložiek tvorby a použitia, rýchly odhad je založený na výpočte podľa ekonometrických rovníc

18. Február 2008 ,

KURZY

15. 1. 2018

USD 1,228 0,014
CZK 25,531 0,010
GBP 0,890 0,001
HUF 308,900 0,160
CAD 1,526 0,007

SPOLUPRÁCA