Autor: ‘Katarína Mikovínyová’

Vybrané pravidlá obchodovania v rámci jednotného trhu

Nový systém platieb pri dani z pridanej hodnoty po vstupe SR do EÚ

8. Február 2005 ,

KURZY

19. 1. 2018

USD 1,226 0,002
CZK 25,433 0,068
GBP 0,884 0,002
HUF 309,200 0,690
CAD 1,525 0,002

SPOLUPRÁCA