Autor: ‘Inštitút finančnej politiky MF SR’

Hrubý dlh verejnej správy v roku 2007 poklesol na úroveň 29,4% HDP (november 2008)

Eurostat dňa 22. októbra 2008 publikoval spresnené údaje o výške deficitu a dlhu v krajinách EÚ27 za rok 2007. Výška hrubého dlhu verejnej správy na Slovensku dosiahla úroveň 29,4% HDP, čo je výrazne pod priemerom krajín EÚ27 (58,7% HDP) a hlboko pod referenčnou úrovňou maastrichtského kritéria (60% HDP). V porovnaní so stavom ku koncu roka [...]

11. November 2008 

Sme na vode?

V médiách sa v súvislosti s rozpočtom objavili čudné informácie.

17. Október 2008 

Aktualizácia prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2008-2011 (september) 2008)

V súlade so schváleným harmonogramom príprav Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009-2011 IFP aktualizoval prognózy daňových príjmov. Aktualizácia prognóz nadväzuje na aktualizáciu makroekonomických predpokladov z júna tohto roku. Prognózy daňových príjmov boli predmetom diskusie vo Výbore pre daňové prognózy (VpDP) dňa 22. septembra 2008, pričom všetci členovia VpDP s výnimkou Národnej banky Slovenska (NBS) [...]

1. Október 2008 

Čo prináša septembrová aktualizácia makroprognózy MF SR na roky 2008-2011(september 2008)

V septembri 2008 MF SR upravilo svoju makroekonomickú
prognózu v súlade so zaužívaným systémom aktualizácie …

26. September 2008 

Prognóza vybraných indikátorov vývoja ekonomiky SR podľa IFP

Čo prináša júnová aktualizácia makroekonomickej prognózy MF SR na roky 2008-2011 V júni MF SR upravilo  svoju makroekonomickú prognózu v súlade so zaužívaným systémom  aktualizácie prognóz (zvyčajne  v januári, júni a septembri) v nadväznosti na harmonogram zverejňovania štvrťročnej štatistickej správy ŠÚ SR a proces prípravy viacročného rozpočtu verejnej správy.  Aktualizovaná prognóza  spolu s deklarovanými  fiškálnymi [...]

18. September 2008 

Odhad rovnovážneho konverzného kurzu

V súčasnosti známy konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR
považuje IFP za vhodný pre ekonomiku Slovenska
aj napriek tomu …

22. August 2008 

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA