Autor: ‘Inštitút finančnej politiky MF SR’

Zdaňovanie miezd v OECD a na Slovensku v roku 2009 (máj 2010)

Daňovo-odvodové zaťaženie pri príjmoch zo zamestnania v minulom roku zaznamenalo mierny pokles takmer vo všetkých krajinách OECD (v 24 krajinách z 30).

14. Máj 2010 

Čo prináša februárová aktualizácia makroprognózy MF SR na roky 2009 – 2013 (február 2010)

Vo februári 2010 MF SR upravilo svoju makroekonomickú prognózu

10. Február 2010 

Daňové príjmy štátneho rozpočtu 2009 (január 2010)

Daňové príjmy dosiahli hodnotu 8 024,9 mil

13. Január 2010 

Daňové trendy v krajinách EÚ 2000-2007

Eurostat v spolupráci s Európskou komisiou vydal 22.júna 2009 publikáciu s názvom „Taxation trends in the European Union“, ktorá obsahuje podrobné daňové štatistiky jednotlivých členských krajín Európskej únie a Nórska za obdobie od roku 1995 do roku 2007.

19. November 2009 

Bankový sektor na Slovensku vs. finančná a hospodárska kríza

Súčasná globálna kríza je považovaná za najhoršiu krízu uplynulých desaťročí

12. November 2009 

Aktualizácia prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2009-2012 (september 2009)

V súlade so schváleným harmonogramom príprav Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010-2012 IFP aktualizoval prognózy daňových príjmov. Aktualizácia prognóz nadväzuje na aktualizáciu makroekonomických predpokladov. Prognózy daňových príjmov boli prerokované na zasadnutí Výboru pre daňové prognózy (VpDP) dňa 21. septembra 2009, pričom všetci členovia VpDP posúdili prognózu IFP ako realistickú.  2009_11_DANEprognozy_SEPT2009.pdf

30. September 2009 

Septembrová aktualizácia makroprognózy MF SR na roky 2009 – 2012 (september 2009)

MF SR upravilo svoju makroekonomickú prognózu

23. September 2009 

Aktualizácia prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2009-2012 (jún 2009)

V súlade so schváleným harmonogramom príprav Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010-2012

2. Júl 2009 

Vplyv poklesu prílevu zahraničného kapitálu na ekonomiky SVE (marec 2009)

V súvislosti so súčasnou finančnou a ekonomickou krízou sa čoraz častejšie poukazuje na jej negatívny vplyv na integráciu svetovej ekonomiky. Rozsah medzinárodného obchodu klesá a nedôvera prichádzajúca s krízou obmedzuje pohyb medzinárodného kapitálu.

27. Marec 2009 

Aktualizácia prognózy daňových príjmov verejnej správy

Prognóza na roky 2009-2012

20. Február 2009 

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA