Autor: ‘Inštitút finančnej politiky MF SR’

Zníženie spotrebnej dane na naftu neprinieslo sľubovaný výsledok (

Príjem štátneho rozpočtu bol v dôsledku opatrenia nižší o 73 mil.

24. Február 2011 

Aktuálna makroekonomická prognóza prináša mierne zvýšenie rastu v rokoch 2011-2014

V pravidelnej aktualizácii makroekonomickej prognózy MF SR zlepšilo odhad reálneho
rastu HDP na rok 2011

9. Február 2011 

Za hypotéky asi platíme veľa

V podmienkach Slovenskaje pre väčšinu obyvateľstva získanie úveru od bankovej inštitúcie jedinou možnosťou nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnosti

4. Február 2011 

Hodnotenie efektívnosti a účinnosti výdavkov na aktívne politiky trhu práce na Slovensku (január 2011)

Aktívne politiky trhu práce zahŕňajú viacero typov programov, vrátane vzdelávania, finančnej podpory prijímania práce alebo zamestnávateľov pri vzniku nových miest,…

31. Január 2011 

Niektoré aktívne politiky trhu práce sú zrejme neefektívne

Aktívne politiky zahŕňajú relatívne širokú škálu programov zameriavajúcich sa na zvýšenie šance participantov získať prácu

31. Január 2011 

Daňové príjmy štátneho rozpočtu v roku 2010 (január 2011)

Daňové príjmy štátneho rozpočtu na hotovostnej báze za rok 2010 dosiahli úroveň 7 962,4 mil. eur

18. Január 2011 

Trh práce v krízovom roku 2009 (december 2010)

Inštitút finančnej politikypripravil správu o vývoji na trhu práce za rok 2009

17. December 2010 

Rozdané miliardy

Slovenské firmy, ktoré participujú v Európske schéme obchodovania s emisiami, musia kryť vypúšťanie skleníkových plynov povolenkami

26. November 2010 

Hodnotenie Slovenska v Indexe globalnej konkurencieschopnosti

Slovensko má 60. najkonkurencieschopnejšiu ekonomiku na svete, oproti minulému roku zaznamenalo prepad o 13 miest. Účelom komentára je analyzovať príčiny poklesu a identifikovať hlavné možnosti pre zlepšenie postavenia SR.

7. Október 2010 

Aktualizácia prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2010-2013 (september 2010)

MF SR aktualizovalo prognózy daňových príjmov

24. September 2010 

KURZY

23. 2. 2018

USD 1,230 0,002
CZK 25,337 0,021
GBP 0,879 0,004
HUF 312,880 0,190
CAD 1,561 0,003

SPOLUPRÁCA