Autor: ‘Inštitút finančnej politiky MF SR’

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2012

Národný program reforiem SR (NPR) prezentuje zámery vlády SR v štrukturálnych politikách. Spolu s Programom stability stanovujú priority vlády SR na nasledujúce obdobie v oblasti hospodárskej a rozpočtovej politiky a definujú opatrenia zamerané na zlepšovanie kvality života, najmä prostredníctvom posilňovania ekonomického rastu a zamestnanosti v súlade s Paktom stability a rastu a Stratégiou Európa 2020. [...]

13. Júl 2012 

Grécky bankrot by verejné financie Slovenska mohol stáť 723 mil. eur (jún 2012

Súčasná situácia v Grécku zvýšila riziká bankrotu, ktorý by pravdepodobne ohrozil ekonomický vývoj v celej eurozóne.

11. Jún 2012 

Program stability Slovenskej republiky na roky 2012 až 2015

Slovensko predkladá Európskej komisii a Rade EÚ svoj štvrtý program stability, ktorý je aktualizáciou programu stability z apríla 2011.

22. Máj 2012 

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2012

Priority vlády SR na nasledujúce obdobie v oblasti hospodárskej a rozpočtovej politiky

10. Máj 2012 

RÝCHLY ODHAD – Nová makroekonomická prognóza pre 2012

Rast môže byť rýchlejší vďaka vývozu a investíciám

22. Marec 2012 

Odhad straty príjmov dane z pridanej hodnoty

marec 2012

14. Marec 2012 

Slovensko by zatiaľ nemalo nasledovať eurozónu do recesie

MF SR odhaduje zníženie rastu ekonomiky v tomto roku z pôvodne predpokladaných 1,7% na 1,1%.

10. Február 2012 

Koncoročné obhliadnutie sa za poslednými makro prognózami vybraných inštitúcií (december 2011)

Makroekonomické prostredie sa v súčasnosti vyznačuje vysokou mierou neistoty

16. December 2011 

Daňové príjmy výrazne poklesnú v dôsledku makroekonomického vývoja

V roku 2012 sa očakáva výpadok príjmov na úrovni 0,9% HDP

14. November 2011 

Zjednodušený model vplyvu makro prognózy na verejné financie

Slovensko sa v poskytovaní uspokojivých informácií o vývoji verejných financií umiestnilo horšie ako susedné Česko a Poľsko

4. November 2011 

KURZY

23. 2. 2018

USD 1,230 0,002
CZK 25,337 0,021
GBP 0,879 0,004
HUF 312,880 0,190
CAD 1,561 0,003

SPOLUPRÁCA