Autor: ‘Inštitút finančnej politiky MF SR’

Nový Register účtovných závierok zjednoduší podnikanie

Ministerstvo financií SR prichádza s novinkou, ktorá podnikateľov odbremení od administratívnej záťaže

22. Máj 2013 

Starnutie zvýši výdavky, dôchodková reforma pomohla

Verejné financie budú kvôli starnutiu v budúcnosti čeliť finančnému tlaku

29. Apríl 2013 

Spomalenie slovenskej ekonomiky zníži daňové príjmy

Daňové a odvodové príjmy by mali v roku 2013 v porovnaní so schváleným rozpočtom klesnúť o 0,5 % HDP a v roku 2015 až o 1,3% HDP. .

11. Február 2013 

Ďalšie zníženie daňových príjmov v roku 2012 aj v nasledujúcich rokoch (december 2012)

Predchádzajúce odhady daňovo-odvodových príjmov verejnej správy pre roky 2012 až 2015 znižujeme na porovnateľnej báze o 0,3 %

6. December 2012 

Včerajšie makroekonomické prognózy z dnešného pohľadu

Vyhodnotenie prognóz potvrdilo, že prognózy sú presnejšie pri krátkodobých odhadoch na bežný rok, no s časom sa ich chybovosť zvyšuje. Rozdiely prognóz IFP oproti skutočnosti sú na úrovni medzinárodných organizácii (OECD, MMF, EK).

28. November 2012 

Rozpočet 2013 – 2015

Analytický pohľad (október 2012)

25. Október 2012 

Zníženie daňových príjmov kvôli spomaleniu ekonomiky a výpadku DPPO v 2011

Predchádzajúce odhady znižené približne o 0,2% HDP a 0,3% HDP v rokoch 2012 a 2013

28. September 2012 

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2012

Národný program reforiem SR (NPR) prezentuje zámery vlády SR v štrukturálnych politikách.

24. September 2012 

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2012

Národný program reforiem SR (NPR) prezentuje zámery vlády SR v štrukturálnych politikách.

24. September 2012 

Ekonomika spomalí kvôli zahraničnému dopytu

Dynamika rastu ekonomiky by v roku 2013 mala spomaliť na úroveň 2,1%.

18. September 2012 

KURZY

23. 2. 2018

USD 1,230 0,002
CZK 25,337 0,021
GBP 0,879 0,004
HUF 312,880 0,190
CAD 1,561 0,003

SPOLUPRÁCA