Autor: ‘HVB Bank Slovakia’

Investície nahradia spotrebu ako motor rastu v strednej a východnej Európe

Súkromná spotreba bola hlavnou oporou ekonomického rastu v roku 2003, investície budú motorom rastu v pristupujúcich krajinách v rokoch nasledujúcich

7. Február 2004 

KURZY

19. 1. 2018

USD 1,226 0,002
CZK 25,433 0,068
GBP 0,884 0,002
HUF 309,200 0,690
CAD 1,525 0,002

SPOLUPRÁCA