Autor: ‘Haluška Ján a kolektív’

Predikcia vývoja slovenskej ekonomiky

2. aktualizovaná a rozšírená verzia: november 2010

3. December 2010 ,

Makroekonomická výkonnosť slovenskej ekonomiky

Analyza vývojových tendencií vybraných makroekonomických ukazovateľov reálneho sektora slovenskej ekonomiky v roku 2008. Odhad vývoja makroekonomickej výkonnosti (meranej vývojom tvorby reálneho HDP) ekonomiky SR v roku 2009.

21. Apríl 2009 

KURZY

18. 1. 2018

USD 1,224 0,003
CZK 25,365 0,082
GBP 0,882 0,004
HUF 308,510 0,260
CAD 1,523 0,004

SPOLUPRÁCA