Autor: ‘Habánik Jozef’

Transfer vedomostného a výskumného potenciálu

Naša ekonomika zatiaľ v legislatívnej podobe nemá prijatý predpis alebo nástroj na cielenú stimuláciu podpory výskumu a vývoja pre potreby a požiadavky podnikateľskej sféry

25. September 2008 

KURZY

19. 1. 2018

USD 1,226 0,002
CZK 25,433 0,068
GBP 0,884 0,002
HUF 309,200 0,690
CAD 1,525 0,002

SPOLUPRÁCA