Autor: ‘Grinberg Ruslan S.’

Ako vnímať súčasnú svetovú ekonomickú a finančnú krízu

Skladba síl vo svetovej ekonomike sa nezmení – bude v nej dominovať Európa, USA a Čína

6. Apríl 2009 

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA