Autor: ‘František Okruhlica’

Povedzme o sebe pravdu

Výročná správa je komplexný komunikačný dokument

16. Jún 2003 

Ako sa v slovenských podnikoch uplatňujú pricípy corporate governance (6)

Podľa výsledkov sondy vlastnícky stabilizované podniky pristúpia v najbližších troch rokoch ku reštrukturalizácii prostredníctvom investícií.

27. Marec 2002 

Ako sa v slovenských podnikoch uplatňujú pricípy corporate governance (5)

Celkom 82,9% podnikov podľa výsledku sondy jednoznačne zaradili využitie elektronickej komunikácie a obchodovania, vrátane elektronického podpisu do svojej činnosti.

25. Marec 2002 

Ako sa v slovenských podnikoch uplatňujú princípy corporate governance (4)

” Účtovná závierka podľa štandardov IAS musí poskytovať pravdivý a verný obraz (“”fair presentation”") hospodárenia podniku.

12. Marec 2002 

Ako sa v slovenských podnikoch uplatňujú princípy corporate governance (3)

Problematika správy podniku je úzko spätá aj s výberom externých zdrojov financovania rozvoja podniku. Slovenské podniky sa obracajú spravidla pri získavaní externých zdrojov financovania na bankové inštitúcie.

8. Marec 2002 

Ako sa v slovenských podnikoch uplatňujú princípy corporate governance (2)

Vo väčšine podnikov venuje vrcholový manažment tretinu časového fondu na riešenie právnych otázok riadenia podniku.

4. Február 2002 

Ako sa v slovenských podnikoch uplatňujú princípy corporate governance (1)

V záujme rozvoja riadenia v podniku je nevyhnutné pre úspešné podnikanie monitorovať vývoj zahraničných manažérskych praktík a po vyhodnotení ich aj využívať.

25. Január 2002 

KURZY

19. 1. 2018

USD 1,226 0,002
CZK 25,433 0,068
GBP 0,884 0,002
HUF 309,200 0,690
CAD 1,525 0,002

SPOLUPRÁCA