Autor: ‘Dušan Zachar’

Publikácia SLOVENSKO 2007

Ekonomické a sociálne opatrenia minulého roka prispievali k zhoršeniu reformnej atmosféry v SR

22. Júl 2008 

Hodnotenie plnenia cieľov štátneho rozpočtu za rok 2007 pre oblasť hospodárstva /2/

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR si stanovuje väčšinou ciele, ktorých prínos/úžitok pre spoločnosť nie je merateľný. Väčšinu z cieľov MH SR v štátnom rozpočte na rok 2007 tvoria ciele zamerané na podporu procesov a inštitúcií, nie na výsledky

25. Jún 2008 ,

Hodnotenie plnenia cieľov štátneho rozpočtu za rok 2007 pre oblasť hospodárstva – 1. časť

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR si stanovuje väčšinou ciele, ktorých prínos/úžitok pre spoločnosť nie je merateľný. Väčšinu z cieľov MH SR v štátnom rozpočte na rok 2007 tvoria ciele zamerané na podporu procesov a inštitúcií, nie na výsledky

16. Jún 2008 ,

Reformná atmosféra v SR stále pod bodom mrazu

Výsledky projektu HESO (Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení) za 2. polrok 2007

2. Marec 2008 

HESO – Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení

Stredoeurópsky inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO prináša výsledky projektu HESO – Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení za prvý štvrtrok 2003

29. Apríl 2003 ,

Ukoncenie prístupových rokovaní s Európskou úniou sa cení v SR i CR

Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení október – december 2002

4. Marec 2003 ,

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA