Autor: ‘Dušan Sloboda’

Sen o súdržnosti

” Za ostatných dvadsať rokov prešla EÚ viacerými vlnami rozšírenia a “”prehlbovania”". Sprievodným javom bol aj nárast centrálneho prerozdeľovania zdrojov pre zaostávajúce regióny

7. Jún 2004 ,

KURZY

15. 1. 2018

USD 1,228 0,014
CZK 25,531 0,010
GBP 0,890 0,001
HUF 308,900 0,160
CAD 1,526 0,007

SPOLUPRÁCA