Autor: ‘Dušan Preisinger’

Udržateľný rast – významný indikátor výkonnosti a finančnej stability

Ide o univerzálny parameter, platný pre všetky podnikateľské subjekty. Zdravie ekonomického prostredia a mieru finančných porúch v ňom výrazne ovplyvňujú rozhodujúce segmenty finančného trhu – bankový sektor a podniková sféra. Táto stručná analýza je zameraná na bankový sektor

2. Jún 2008 

Vývoj bilančnej rovnováhy bankového sektora SR a jeho vplyv na rentabilitu

Ide o ukazovateľ, ktorý je výslednicou úrovne kapitálovej a finančnej stability bankového sektora, cash-flow a rentability. Ovplyvňuje najmä úrokovú vetvu, ktorej význam v štruktúre finančných tokov mierne klesá, ale stále má dominantné postavenie

21. Február 2008 

KURZY

15. 1. 2018

USD 1,228 0,014
CZK 25,531 0,010
GBP 0,890 0,001
HUF 308,900 0,160
CAD 1,526 0,007

SPOLUPRÁCA