Autor: ‘Branislav Bleha’

Očakávaný demografický vývoj v SR – príčiny, dôsledky, opatrenia

Od polovice 90. rokov sú demografické zmeny menej výrazné, dá sa hovoriť o stabilizácii trendov, ktoré naznačujú, že obyvateľstvo už do značnej miery prispôsobilo svoje rodinné a reprodukčné správanie novým spoločenským podmienkam. Vývoj po roku 2000 môžeme hodnotiť ako základ demografických trendov pre prvú polovicu 21. storočia

24. Máj 2008 ,

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA