Autor: ‘Bielčik Miroslav’

Analýza prístupu k výpočtu dane z príjmov u subjektov s povinnosťou prípravy individuálnej účtovnej závierky podľa IFRS

Stručná analýza a dotazníkový prieskum o prístupe k výpočtu dane z príjmov u subjektov s povinnosťou prípravy individuálnej účtovnej závierky (IÚZ) podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

22. Apríl 2009 

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA