Autor: ‘Anton Legéň’

Absentuje dlhodobá hospodárska politika

Na to, aby sme mohli riešiť kardinálny problém nezamestnanosti, musíme, popri stabilizačných faktoroch, vytvoriť predpoklady normálneho rozvoja, hovorí Jozef Uhrík, člen predstavenstva VW Bratislava.

6. August 2001 

Ekonomika je málo výkonná

Na odpoveď na otázku čo bude slovenská ekonomika, ale aj spoločnosť znamenať v jednotnom trhu EÚ si budeme musieť zrejme ešte počkať.

2. August 2001 

Štruktúrne reformy vo viacerých odvetviach jednoducho meškajú

Podarilo sa uskutočniť veľmi dôležité štruktúrne zmeny v podnikateľskej sfére, predovšetkým v bankovom sektore, hovorí ministerka finacií Brigita Schmögnerová.

26. Júl 2001 

Kto nezaseje, nebude žať

Ekonomika bola prehriata. Do volebného roku sme však išli s istým zámerom, pritom sme si uvedomovali, že ak budeme po voľbách vo vláde, ktoré opatrenia budeme musieť urobiť na to, aby sme ekonomiku ochladili, hovorí podpredseda HZDS Sergej Kozlík.

16. Júl 2001 

Vládu charakterizovalo prešlapovanie?

Názory na dosiahnutý stupeň ekonomického vývoja Slovenska od nástupu súčasnej vlády sa môžu líšiť, hovorí Pavol Karász, z Prognostického ústavu SAV.

12. Júl 2001 

V budúcoročnom rozpočte už aj o prioritách

Akceptovateľný deficit verejných financií je 3,5 % z hrubého domáceho produktu, z čoho vyjdú rozpočtové výdavky, hovorí Ivan Mikloš.

18. Jún 2001 

Príprava rozpočtu finišuje

Keďže práce na príprave návrhu zákona štátneho rozpočtu na budúci rok, požiadali sme Brigitu Schmögnerovú, ministerku financií o informácie nielen o stave rozpracovania návrhu o informácie ako aj o výsledkoch rokovaní so sociálnymi partnermi.

14. Jún 2001 

Reformy našli logiku

Nezamestnanosť je v SR najvyššia spomedzi všetkých najvážnejších uchádzačov o vstup do Európskej únie. Do istej miery je aj výsledkom oneskorenia reálnej reštrukturalizácie ale hlavne reálnej privatizácie domácej ekonomiky.

4. Jún 2001 

KURZY

23. 2. 2018

USD 1,230 0,002
CZK 25,337 0,021
GBP 0,879 0,004
HUF 312,880 0,190
CAD 1,561 0,003

SPOLUPRÁCA