Autor: ‘AN’

Paulson vyzval MMF k väčšej pozornosti voči rozvinutým krajinám a ich kapitálovým trhom

Otázkami znižovania chudoby by sa mala podľa neho zaoberať Svetová banka a dlhodobými projektmi by sa mali zaoberať regionálne rozvojové banky

3. November 2007 

Merill Lynch stratila na hypotekárnej kríze 7,5 miliardy USD

Straty Merill Lynch, jednej z najväčších amerických investičných bánk v dôsledku hypotekárnej krízy budú väčšie ako sa pôvodne ukazovalo

3. November 2007 

Výskum Barclay´s potvrdil záujem o alternatívne investovanie

Klesá množstvo bohatých investorov kupujúcich akcie

3. November 2007 

Ocenenie za podiel na raste produktivity za posledných desať rokov

Ocenenia udelil minister hospodárstva SR na návrh ním vytvorenej medzirezortnej komisie a zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov v kategóriách: jeden jednotlivec, jeden riešiteľský tím a jeden podnikateľský subjekt

2. November 2007 

Nothern Rock chcú kúpiť JC Flower a Virgin Group

Nothern Rock je po 140 rokoch vo Veľkej Británii prvou bankou, ktorá sa v dôsledku finančnej krízy dostala do situácie, ktorá je blízka bankrotu.

2. November 2007 

Deklarácia účastníkov Európskej konferencie produktivity

Konferencia potvrdila, že trvalá konkurenčná schopnosť je závislá od trvalého rastu produktivity

29. Október 2007 

Konferencia potvrdila záujem o aktuálne otázky finančného riadenia podnikov

Slovenská asociácia podnikových finančníkov – SAF v dňoch 3. a 4. októbra 2007 zorganizovala pod záštitou guvernéra NBS už piaty ročník konferencie zameranej na finančné riadenie

21. Október 2007 

Zjazd Komunistickej strany Číny podporil rast firiem

V nedeľu sa skončil zjazd Komunistickej strany Číny – plusy a mínusy štátom riadeného národného hospodárstva zostávajú

21. Október 2007 

G 8 o hypotekárnej kríze a obavách z nových trhov

Kríza nesplácaných hypotekárnych úverov povedie k spomaleniu ekonomického rastu

21. Október 2007 

Prezident Slovenskej asociácie podnikových finančníkov Andrej Révay pozitívne hodnotí priebeh i aktuálny rozmer nedávnej medzinárodnej konferencie

Uskutočnila sa v období, kedy sú naplno rozbehnuté prípravy na prijatie eura na Slovensku, čo súvisí nielen s legislatívnym procesom, ale aj so samotnou adaptáciou jednotlivých podnikov a firiem na vstup do eurozóny, konštatoval prezident SAF v exkluzívnom rozhovore pre Profini

21. Október 2007 

KURZY

23. 2. 2018

USD 1,230 0,002
CZK 25,337 0,021
GBP 0,879 0,004
HUF 312,880 0,190
CAD 1,561 0,003

SPOLUPRÁCA