Autor: ‘AN’

Sami rozhodnite, kto potrebuje Vaše dane

NEZABUDNITE PRESMEROVAŤ PODĽA VÁŠHO ŽELANIA
2% Z VAŠICH DANÍ

10. Február 2009 

Nobelova cena za ekonómiu

Americký ekonóm Paul Krugman získal v pondelok
Nobelovu cenu za ekonómiu za analýzy obchodných
modelov a lokalizácie ekonomickej aktivity.

14. Október 2008 

Zamestnávatelia na Slovensku sa čoraz viac zaujímajú o cudzincov

Zamestnávatelia na Slovensku majú čoraz väčší záujem o zamestnávanie cudzincov. Ako na medzinárodnej konferencii venovanej nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily uviedol šéf Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Sihelský, koncom júla tohto roka na Slovensku pracovalo 15,5 tis. občanov Európskej únie a tretích krajín. Od konca minulého roka je to nárast o vyše 5 [...]

26. September 2008 

Čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu k 31. 07. 2008

K 31.07.2008 čerpala Slovenská republika zo záväzkov
I. programového obdobia 2004 až 2006 za všetky
programové dokumenty prostriedky vo výške
911,00 mil. EUR z celkového záväzku 1 169,18 mil. EUR,
čo predstavuje čerpanie na úrovni 77,92 %.

13. August 2008 

Hodnotenie plnenia cieľov štátneho rozpočtu za rok 2007 pre oblasť hospodárstva /2/

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR si stanovuje väčšinou ciele, ktorých prínos/úžitok pre spoločnosť nie je merateľný. Väčšinu z cieľov MH SR v štátnom rozpočte na rok 2007 tvoria ciele zamerané na podporu procesov a inštitúcií, nie na výsledky

25. Jún 2008 

Dobrý poistenec je nad zlato. Vieme ho vyvážiť?

Medzinárodná konferencia o selekcii rizika a kompenzácii rizikovej štruktúry v zdravotnom poistení

17. Máj 2008 

Zamestnanosť v EÚ v 4. kvartáli 2007

Z pohľadu IZ je zaujímavá kontinuálna dynamika rastu zamestnanosti v Slovenskej republike

24. Marec 2008 

Bezplatná informačná linka je už prístupná zo všetkých sietí

Bezplatné volanie na novú informačnú linku o euro mene 0800 103 104 je už prístupné zo sietí všetkých hlavných operátorov v SR

5. Február 2008 

Euroseminár SAF

Slovenská asociácia podnikových finančníkov – SAF organizuje 25. januára 2008 seminár na tému Praktické skúsenosti so zavedením eura v podnikoch

17. Január 2008 

Prvá zmienka o Slovensku v ruskom ratingu

Roman Korbačka v rebríčku súkromných majiteľov bánk

17. Január 2008 

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA