ČLÁNOK
Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni
26. Apríl 2017

Obsah

Úvod

1 Hodnotenie situácie Národnou bankou Slovenska
2 Rozhodnutia v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni

Príloha A Vybrané indikátory podľa hlavných kategórií rizík
Príloha B Proticyklický kapitálový vankúš

Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni

KURZY

23. 6. 2017

USD 1,117 0,000
CZK 26,297 0,027
GBP 0,878 0,004
HUF 309,130 0,090
CAD 1,478 0,007

SPOLUPRÁCA