ČLÁNOK
Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni
26. Apríl 2017

Obsah

Úvod

1 Hodnotenie situácie Národnou bankou Slovenska
2 Rozhodnutia v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni

Príloha A Vybrané indikátory podľa hlavných kategórií rizík
Príloha B Proticyklický kapitálový vankúš

Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni

KURZY

23. 10. 2017

USD 1,174 0,008
CZK 25,641 0,049
GBP 0,891 0,005
HUF 308,060 0,070
CAD 1,484 0,007

SPOLUPRÁCA