ČLÁNOK
Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni
26. Apríl 2017

Obsah

Úvod

1 Hodnotenie situácie Národnou bankou Slovenska
2 Rozhodnutia v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni

Príloha A Vybrané indikátory podľa hlavných kategórií rizík
Príloha B Proticyklický kapitálový vankúš

Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni

KURZY

18. 8. 2017

USD 1,174 0,004
CZK 26,108 0,096
GBP 0,912 0,003
HUF 303,560 0,490
CAD 1,486 0,009

SPOLUPRÁCA