ČLÁNOK
Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni
26. Apríl 2017

Obsah

Úvod

1 Hodnotenie situácie Národnou bankou Slovenska
2 Rozhodnutia v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni

Príloha A Vybrané indikátory podľa hlavných kategórií rizík
Príloha B Proticyklický kapitálový vankúš

Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni

KURZY

17. 1. 2018

USD 1,220 0,003
CZK 25,447 0,069
GBP 0,886 0,003
HUF 308,770 0,020
CAD 1,519 0,001

SPOLUPRÁCA