SPRÁVNA RADA PROFINI n.o.  1. Ing. Miroslav Vester, PhD. – predseda, manažér, zakladateľ PROFINI n.o.
  2. prof. Ing. Karol Zalai, CSc. – Ekonomická univerzita v Bratislave
  3. doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD. – samostatný vedecký pracovník SAV
  4. Ing. František Sieklik, PhD. – združenie podnikateľov SR
  5. Ing. Eduard Žitňanský – novinár, zakladateľ PROFINI n.o.
  6. Ing. Vladimír Sirotka, CSc. – Slovenská asociácia malých podnikov
  7. Ing. Viera Bakošová – projektový manažér, zakladateľ PROFINI n.o.

KURZY

24. 11. 2017

USD 1,188 0,003
CZK 25,413 0,049
GBP 0,891 0,001
HUF 311,830 1,220
CAD 1,509 0,007

SPOLUPRÁCA