ČLÁNOK
Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií
4. Máj 2016

V roku 2015 nedošlo k zmene dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti dosiahol za rok 2015 úroveň 1,4 % HDP. Štartovacia pozícia prispela k udržateľnosti negatívne z dôvodu medziročne horšieho hospodárenia vlády. V rámci dlhodobých projekcií príjmov a výdavkov citlivých na demografické zmeny nedošlo k významným zmenám, okrem zavedenia minimálnych dôchodkov. Pozitívne na ukazovateľ vplýva vývoj rozpočtu v strednodobom horizonte za predpokladu nezmenených politík. Aktuálne vyhliadky ekonomického vývoja vytvárajú priestor na zníženie deficitu bez zásahov vlády o 1,1 % HDP do roku 2019. Ak by vláda tento priestor nevyužila a udržiavala výdavky v pomere k HDP na konštantnej úrovni, indikátor by vzrástol na 2,4 % HDP. Na druhej strane, dosiahnutie vyrovnaného až prebytkového rozpočtu v roku 2019 by verejné financie významne priblížili k stavu dlhodobej udržateľnosti. Dôležitým predpokladom takéhoto vývoja je schopnosť premietnuť zlepšené hospodárenie do výrazného zníženia dlhu.

Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií (apríl 2016)

Dáta k publikácii

KURZY

22. 2. 2018

USD 1,228 0,004
CZK 25,316 0,045
GBP 0,883 0,001
HUF 312,690 0,540
CAD 1,559 0,001

SPOLUPRÁCA